Boszkowo - Przemęcki Park Krajobrazowy
Przemęcki Park Krajobrazowy został powołany 25 listopada 1991 roku, a jego celem jest ochrona i zachowanie jednego z najciekawszych fragmentów krajobrazu polodowcowego w Polsce i związanych z tym krajobrazem zespołów leśno-łąkowo - jeziornych. Przemęcki Park Krajobrazowy położony jest na obszarze gmin Przemęt, Włoszakowice, Wijewo i Wschowa. Powierzchnia parku wynosi 21 450 ha z tego na lasy przypada 8330 ha, na użytki rolne 11 640 ha, a na wody 1480 ha. Urzekający krajobraz okolic Przemętu leżącego na obszarze parku jest dziełem ostatniego zlodowacenia zwanego Bałtyckim lub Północno-Polskim, które miało miejsce ok. 15 tysięcy lat temu. Na terenie Parku znajdują się 24 jeziora są one bardzo ważnym elementem ze względu na wartości przyrodnicze, krajobrazowe i turystyczne. Jeziora połączone są ze sobą licznymi ciekami tworząc w ten sposób malownicze szlaki kajakowe. Na terenie Parku wyznaczone są szlaki turystyczne: piesze i wodne: Niebieski szlak pieszy biegnie ze Świętna (woj. Lubuskie) przez Kaszczor, Wieleń Zaobrzański, Górsko, Boszkowo, Włoszakowice do Krzycka Wielkiego. Szlak żółty rozpoczyna się we Włoszakowicach, prowadzi przez Dłużynę, Boszkowo - wieś, Starkowo - Bambry oraz Dominice i powraca do Boszkowa (stacja PKP ). Szlak czarny biegnie z Olejnicy przez Perkowo, Przemęt do Błotnicy.Godne polecenia są również szlaki kajakowe, z których najpiękniejszy, tzw. szlak konwaliowy, możliwy jest do zrealizowania przy wysokich stanach wody. Spływ można rozpocząć w Boszkowie z Jeziora Dominickiego, by następnie przez jeziora: Wielkie, Małe i Boszkowskie oraz Kanał Błotnicki osiągnąć Północne Jezioro Przemęckie. Stamtąd opływając Wyspę Konwaliową, dociera się do Wielenia. W tej miejscowości należy podjąć decyzję i albo skierować się na północ do Południowego Kanału Obry (poprzez Kanał Kaszczorski), albo popłynąć na południe do jeziora Lgińsko (przez jeziora Białe i Miałkie oraz Starą Rzekę), albo też do jeziora Brzeźnie lub Zapowiednik. Jak bowiem wspomniano wszystkie jeziora Parku są powiązane ze sobą kanałami, rowami lub innymi ciekami, co pozwala zwiedzać ten obszar również z kajaka. Wartości przyrodnicze Parku podnoszą rezerwaty przyrody: rezerwat ścisły - Torfowisko nad Jeziorem Świętym", rezerwaty częściowe: Jezioro Trzebidzkie i Wyspa Konwaliowa. Na obszarze Parku znajdują się także pomniki przyrody oraz parki podworskie w takich miejscowościach jak: Przemęt, Bucz, Sokołowice. Na terenie parku wśród ptaków lęgowych stwierdzono 7 gatunków rzadkich i zagrożonych w Polsce wyginięciem: bąk, kania ruda, błotniak zbożowy, bielik, kropiatka, rudogłówka i wąsatka. W parku można spotkać także rośliny podlegające całkowitej ochronie m.in buławnik czerwony, lilia złotogłów, rosiczki. Przepiękne krajobrazy, walory przyrodnicze, zabytki a także łagodny klimat ściągają na teren parku rzesze turystów.
 

Doceń nas